"Iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány 1992. június 19-én alakult, a Közhasznú jogállást megállapító végzés jogerőre emelkedésének dátuma: 1999. 09. 26.

Alapítók:
1. A Bábolnai Általános Iskola Tantestülete,
2. A Bábolnai Általános Iskola Diákönkormányzata.

Az Alapítvány közhasznú, és nyílt működésű.
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk.60.157/1992. számú végzéssel vette nyilvántartásba.

Székhelye: 2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.
Adószám: 19151063-1-11
Számlaszám: 63200023-15200536

Az Alapítvány bemutatása

Alapító céljai között - elsődlegesen - a Bábolnai Általános Iskola működésének, és fenntartásának segítését jelölte meg. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, a tehetséggondozás, a tankötelezettségből adódó feltételek biztosítása, és a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a technikai színvonal emelése.
Az Alapító okirat 2008. november 7-én módosításra került, melynek során, a tevékenységi körbe felvételre kerültek még a következő fontosabb tevékenységek: Kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint sport tevékenység.
Fentiekben vázolt tevékenységeket az Alapítvány közhasznú szervezetként látja el. Nem zárja ki, hogy más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Alapítvány, vállalkozási tevékenységet, kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet, közhasznú céljait nem veszélyeztetve. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az Alapító okiratban megjelölt tevékenységére fordíthatja, melyről a Bábolna Város Önkormányzat honlapján közzétett adatok alapján bárki meggyőződhet. A közzétételről a tárgyévet követő év június 30-ig kell gondoskodni. Felelős, a kuratórium elnöke.

Közhasznúsági jelentés 2021.
Közhasznúsági jelentés 2020.
Közhasznúsági jelentés 2019.
Közhasznúsági jelentés 2018.
Közhasznúsági jelentés 2017.
Közhasznúsági jelentés 2016.
Közhasznúsági jelentés 2015.

Képgaléria

Fenntartói adatok

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 29.
E-mail: tatabanya@kk.gov.hu

Kapcsolat

BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: 2943 Bábolna, Toldi u. 24.
E-mail: babolnaisk@gmail.com
Telefon: +36 34 369220
Fax: +36 34 568154
OM azon.: 031895